Våra grupper

Våra grupper

Vi arbetar med teman och projekt i alla grupperna. Teman har vi oftast gemensamt i huset och sträcker sig över längre tid som en termin eller mer. Det är barnens nyfikenhet,  tankar och intressen som ger inspiration till de olika teman. Barn tycker om att utforska och lära sig.  Utveckling och lärande ska vara lustfyllt!!

Forskande barn - Nyfikna barn.


Läsåret 2018-2019 kommer vi att jobba med temat Naturvetenskap. Vi pedagoger bär med oss frågan:

"Hur kan vi väcka barnens nyfikenhet kring naturvetenskapens innebörd? "


I år har vi valt att välja olika sommaruppgifter i de olika grupperna. Dropparnas sommaruppgift är "Ett ögonblick med mig i naturen.". Vi har sett att de små barnen har lättare att ta sig till bilden när de är med på den. Medans de andra grupperna kommer att få ta med "Ett sommarminne". 

Vi använder oss av bilderna i våra samlingar och samtalar kring dessa. Barnen diskuterar vad de ser och reflekterar utifrån deras bilder. Oftast hittar vi några gemensamma nämnare att spinna vidare på i vårt tema.

DROPPARNA

I Droppen går 13 barn mellan 1-3 år. Viktigt för dropparna är trygghet och närhet. Vi har ett lugnt tempo där alla barn får tid att utvecklas och utforska i sin egen takt och känna sig betydelsefulla. Vi använder oss mycket av sånger, sagor och ramsor i våra aktiviteter.


Pedagoger: Jeanette, Lina & Lollo

Regnbågarna

Gruppen regnbågarna består av 8 barn som alla är 3 år. Det är en nyfiken grupp med massvis med frågor och funderingar. Det är viktigt att de får tid att filosofera och utforska i sin takt.

Vi har många aktiviteter tillsammans med Solarna. 


Pedagog: Birgitta & Jenny

SOLARNA

I Solen är vi 8 barn. Rolleken är viktig för denna grupp. Den har utvecklats och barnen leker många tillsammans. Frågorna är många och viljan att lära sig nya saker är stort. Vi utforskar, upptäcker och lär oss tillsammans.

Vi har många aktiviteter tillsammans med Regnbågarna.


Pedagoger:Zandra

STJÄRNORNA

Vi är femårsgruppen och störst på förskolan. Det är 8 barn mellan 5-6 år som vill lära sig mycket och älskar att få prata och berätta för varandra.

Rolleken utvecklas och det ageras, organiseras och konstrueras i leken.

Det sociala samspelet har stor betydelse.


Pedagoger: Agneta & Sandra