Klagomålsrutiner

Klagomålsrutin

Vi strävar alltid efter att förbättra vår verksamhet. Om det uppkommer några missförstånd eller man som vårdnadshavare känner sig missnöjd över något vill vi få kännedom om det.I första hand ber vi dig kontakta närmaste personal, om det ej löser problemet är nästa steg att ta kontakt med vår förskolechef.


 


Du kan även lämna in en skriftlig klagomålsanmälan som går vidare till styrelsen och förskolechefen för utredning. Blanketten finner du nedan.