Så arbetar vi

 

Så arbetar vi

Förskolan vilar på Läroplanen för förskola, skollagen, FN´s barnkonvention och vår lokala arbetsplan. Vi arbetar temainriktat, där vi genom stimulans av barnens alla sinnen, väcker deras nyfikenhet, kreativitet, upptäckarglädje, förundran och viljan att lära.

 

Drama och teater

Ingår mycket i våra teman. I våra hemvrår klär vi ut oss, dramatiserar och låter fantasin flöda.

 

Färg och form

Vi har en stor ateljé med mycket material där barnen kan skapa fritt, måla vid staffli, leka med lera, klippa, klistra och skapa. Kreativiteten är stor.

 

Rörelse och gymnastik

Har vi i ett stort drama/rörelserum. Vi gympar till musik, tränar motoriken, har yogaövningar, leker lekar och har kul tillsammans. Efteråt njuter vi till massage och skön avslappningsmusik.

 

Sång och musik

Ingår ofta i våra samlingar. Vi har bl.a. en egen akvarellsång. Ibland har vi storsamling och då jammar vi och spelar på våra instrument. Det är roligt med musik.

 

Allt efter barnens ålder, intresse och utveckling kommer indelning i smågrupper att ske under delar av dagen.

Genom dokumentation i bild, text, musik, drama och teater synliggör vi vår verksamhet och barnens utveckling.

 

VIKTIGT FÖR OSS ÄR ATT:

•Barnen får utvecklas individuellt

•Barnen får ett positivt bemötande och känner sig bekräftade varje dag

•Ha en öppen, positiv och nära föräldrakontakt

•Den "lärande leken" har stor plats i vår verksamhet

•Barnen är ute varje dag

•Ha en trygg, välkomnande lärandemiljö

 

En trygg miljö

Genom att barnen får ett positivt bemötande, och att vi bekräftar dem varje dag, ger vi dem en god bas att bygga upp sin självkänsla och inre styrka.

Vi vill ha en öppen och nära föräldrakontakt, vara lyhörda och flexibla.

Genom att ta tillvara på allas olikheter och att lyfta fram

dem på ett positivt och ödmjukt sätt, väcker vi barnens

empati. En trygg miljö är en välkomnande miljö

 

Forskande barn - Nyfikna barn.

Genom stimulans av barnens alla sinnen väcker vi deras nyfikenhet, kreativitet, upptäckarglädje och förundran.

 

Den lärande leken.

Vi har en tillåtande miljö som inbjuder till en spontan och glädjefull lek där barnen fostrar och tränar sina sociala funktioner, sitt språk, fantasi, kreativitet och empati.

 

Traditioner

Hos oss är traditioner viktigt. Högtider som påsk och jul lyfts fram. Vi firar lucia och sommarfest tillsammans med föräldrar. Andra traditioner som har skapats under åren är höstfest, dropp in och avslutningsläger för de älsta barnen.

 

 

Middagen beställer vi färdiglagad ifrån Fyrklöverns Montessoriförskolans kök. Maten har hög andel ekologiska råvaror samt alltid svenskt kött och kyckling.

Ekologiska och säsongsanpassade grönsaker serveras till varje måltid.

Specialkost serveras vid behov.

 

 

Måltiderna serveras:

- kl 08.00 Frukost

- kl 11.30 Lunch

- kl 14.30 Mellanmål

Barnen får frukt och grönsaker varje dag.