Plan mot kränkande behandling

Systematiskt

kvalitetsarbete

Förskolan vilar på en demokratisk grund och vi arbetar aktivt för att motverka kränkande behandling. Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering regleras i diskrimineringslagen och skollagen. Varje år upprättar vi en plan mot kränkande behandling (enligt kap. 6 skollagen) och en likabehandlings plan (enligt §16 kap. 3 diskrimineringslagen).

Vår aktuella plan hittar du här nedan.