Kvalitetsarbete

Systematiskt

kvalitetsarbete

För att kunna utveckla verksamheten framåt använder vi aktivt systematisk kvalitetsarbete. Verksamheten utvärderas kontinuerligt för att vi ska kunna urskilja förbättrings områden och utveckla verksamheten frammåt. Kvalitetarbetet innehåller en bedömning av i vilken mån de nationella och egna målen förverkligats och en redogörelse för vilka åtgärder vi avser att vidta för ökad måluppfyllelse. Till vår hjälp har vi en rad olika verktyg som dokumentation, attitydundersökningar, planen mot kränkande behandling, barnintervjuer m.m.