Temaarbete

Temaarbete

Vi arbetar med teman och projekt. Det är barnens nyfikenhet, tankar och intressen som ger inspiration till de olika teman.

Barn tycker om att utforska och lära sig.

Utveckling och lärande ska vara lustfyllt!!

Forskande barn - Nyfikna barn.


Temaarbetet har vi på tisdagar, onsdagar och torsdagar.

Ena dagen har vi utedag då vi avdelnings/gruppvis går på utflykter, en ateljedag för pyssel och skapande och en rörelsedag för motorik och hälsa.


Vi dokumenterar barnens utveckling både individuellt och gruppvis, barnen har vars en pärm där dokumentationerna samlas.

Vi har även app som heter TYRA där vi har inlagt alla barn och vårdnadshavare. Här kan vi kommunicera med er vårdnadshavare, registrera schema, dokumentera och ha andra diverse dialoger utåt.
Pärlorna


Hos oss går 17 barn mellan 1-3 år och vi håller till på nedanvåningen.

Viktigt för pärlorna är trygghet och närhet. Vi har ett lugnt tempo där alla barn får tid att utvecklas och utforska i sin egen takt och känna sig betydelsefulla. Vi använder oss mycket av sånger, sagor och ramsor i våra aktiviteter.


Pedagoger: Linnea, Jenny, Ulrika, Anna

och även Jeanette som just nu är tjänstledig pga studier.Paljetterna


Gruppen består av 20 barn mellan 3-5 år och håller till på ovanvåningen.

Det är en nyfiken grupp med massvis av frågor och funderingar.

Det är viktigt att de får tid att filosofera och utforska i sin egen takt.

Rolleken är viktig för barnen i denna ålder.

Den har en utvecklande betydelse och barnen leker många tillsammans. 

Det sociala samspelet har stor betydelse.

Vi delar upp oss i mindre grupper vid våra aktiviteter.


Pedagoger: Lollo, Layla, Alicia och Caroline